Palvelut

Tarjoan psykoterapia- ja työnohjauspalveluita Helsingin ydinkeskustassa (Cygnaeuksenkatu 8 A 11a).

Asiakkaanani voit hakea Kelan tukea kolmen erilaisen psykoterapiamuodon eli 1) pariterapian, 2) yksilöpsykoterapian tai 3) perheterapian 1-3 vuoden kustannuksiin kuntoutuspsykoterapiana.

Minulla on yli 30 vuoden työkokemus mielenterveystyöstä ja sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreilta, myös pariterapiatyöstä. Olen sosiaalipsykologi ja sosiaalityöntekijä (YTM), vaativan erityistason perhetera-peutti, Valviran auktorisoima psykoterapeutti, työnohjaaja (Suomen Työnohjaajat ry) ja seksuaaliterapeutti. Tutustu ansioluettelooni.

 

Lisätietoja kuntoutuspsykoterapiasta seuraavista kela.fi -sivujen linkeistä:

Tietoa kuntoutuspsykoterapiasta

Hakemus kuntoutuspsykoterapiaan

Ohjaus psykoterapiaan

 

Psykoterapia:
”Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapialla hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruummillisia, vuorovaikutuk- sellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapiasuuntauksen tulee perustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtämään sekä ihmisen normaalia kehitystä että psyykkisten häiriöiden eri muotoja. Psykoterapiasuuntauksen ja menetelmän valinnassa tulee ottaa huomioon sen soveltuvuus potilaan häiriön hoitoon. Esimerkkejä tällaisesta teoriasta ovat psykoanalyyttinen, ryhmäpsykoanalyyttinen, perheterapeuttinen ja kognitiivinen teoria sekä niistä johdetut menetelmät. Psykoterapeutti voi toimia työyhteisössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.”

(TEO:n eli Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen (nykyinen Valvira) määritelmä)

 

Työnohjaus:

  • luottamuksellinen dialogi
  • tavoitteellinen, sopimukseen perustuva oppimis- ja vuorovaikutusprosessi
  • asiakaspalvelun ja ammattitaidon kehittämistä
  • tukea työssä onnistumiseen ja jaksamiseen
  • mahdollisuus tutkia ja jäsentää työtä, työhön liittyviä käsityksiä ja kokemuksia
  • uusien näkökumien avaamista
  • yksilö-, pienryhmä-, tai työyhteisöohjausta